top of page
bdbprojectmanagement

BdBParticipaties

De participaties zijn gericht op activiteiten met een continu karakter. De BdeB Groep investeert risicodragend in ontwikkelingen en projecten die bij ons passen en waarbij onze medewerkers inzetbaar zijn.

 

Participaties zijn:

 

  • BdBGreenpower

  • Idrones

 

BdBGreenpower

BdBGreenpower is onderscheidend in het adviseren over en ontwikkelen van projecten op het gebied van duurzame energie.

 

BdBGreenpower onderscheidt zich door de combinatie van praktische kennis ten aanzien van duurzame energie en het vermogen dit om te zetten in concrete projecten. Wij zijn succesvol in het verbinden van verschillende partijen in de keten om tot een optimaal resultaat te komen.

 

Bovendien willen wij graag mee-investeren in projecten waarvan wij zelf geloven dat ze kansrijk zijn.

Contact

 

Postadres:

Postbus 2621 

3800 GD Amersfoort 

Bezoekadres:

Koningin Wilhelminalaan 12 
3818 HP Amersfoort


     +31 (0)33 760 02 30

     +31 (0)33 455 58 50

 

       info@bdbgreenpower.nl

     www.bdbgreenpower.nl

Idrones

Door de introductie van ISO 55001 en het toevoegen van langdurig assetmanagement aan (nieuw-) bouwcontracten, worden bedrijven in de brede bouwsector gestimuleerd om hun assetmanagement te professionaliseren.

 

Het efficiënt uitvoeren van assetmanagement begint bij het verzamelen van goede, relevante informatie over de assets en de staat ervan. Drones zijn bij het verzamelen van die informatie een uitstekend en effectief hulpmiddel.

 

Data die met een drone is verkregen is objectief, nauwkeurig, aantoonbaar en reproduceerbaar. Bovendien is het werken met drones snel en veilig.

 

iDrones zet drones in als middel voor ‘intelligent assetmanagement’.

 

Hiervoor bieden wij drie diensten aan:

Inspecties, 3D-mapping, documentantie en validatie

Contact

 

Postadres:

Postbus 2621 

3800 GD Amersfoort 

Bezoekadres:

Koningin Wilhelminalaan 12 
3818 HP Amersfoort

     +31 (0)33 448 01 05

     +31 (0)33 455 58 50

 

       info@idrone.nu

     www.idrones.nu

bottom of page